Team Steenbergen
Team Steenbergen
Dit is een onofficiële website van het Brandweerteam Steenbergen. De website heeft als doel het centraliseren, en het delen van informatie van en voor de leden van team Steenbergen.

De op de site getoonde informatie wordt door team Steenbergen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van informatie, wordt door team Steenbergen uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
©2015-2020 Copyright Team Steenbergen. Alle rechten voorbehouden.
Design by Bx Webdesign